Thuiszorg De Zon
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
Steun Familiezorg West-Vlaanderen vzw
U bent hier: Steun Thuiszorg De Zon

Steun Thuiszorg De Zon

De pioniers van Thuiszorg De Zon hebben in het verleden de dienst doen groeien en bloeien via collectes op het strand en in kerken...
Wij willen op een eigentijdse manier deze traditie verderzetten. Zo hopen we de vrijheid te behouden om onze droom van een menswaardige thuiszorg te realiseren.

U kan de werking van Thuiszorg De Zon concreet steunen door:

  • een gift over te maken op het rekeningnummer van Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon
    IBAN: BE69 4715 3610 7178 - BIC: KREDBEBB
    met vermelding: "naam + voornaam + steun De Zon + KBO-nummer (voor bedrijven en organisaties)"
    Bij giften vanaf 40 euro bezorgt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een fiscaal attest.
  • een organisatie, onderneming, particulier of serviceclub als mogelijk steunlid aan ons voor te stellen
  • idee├źn voor sponsoringsacties aan ons voor te stellen, eventueel in samenwerking met organisaties of verenigingen (bv. jeugdbeweging, hobbyclub, vriendengroep, sportbeweging...)

U kan ons contacteren via een regiohuis van Thuiszorg De Zon.